Соработка на советодавните служби помепѓу Македонија и Хрватска

Соработка на советодавните служби помепѓу Македонија и Хрватска

Ситните сточари од битолскиот регион ќе применуваат хрватски методолoгии за производство на посебни видови сирења, за да остварат доплнителни приходи. За таа […]

Компанијата „Скопски легури“ и АПРЗ успешно спроведоа експерименти во 3 региони во Македонија

За проучување и утврдување на позитивниот ефект на подобрувач на почвата Тераграмин, нашата компанија заедно со Агенција за поттикнување на развојот во […]

Посета на претставници од Словенечкиот советодавен завод од градот Птуј

Од 19 до 22 Октомври 2017 во посета на Република Македонија беа 40 претставници од Словенечкиот советодавен завод од градот Птуј, кои […]

Посета на АПРЗ од Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство на Р.Македонија

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството – АПРЗ, е важна и значајна, бидејќи нејзината основна функција е едукација на земјоделците и на […]

Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен […]

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2017 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на 24.04.2017 година објавува Јавен повик бр. 02/2017 за доставувања на барања за […]

Следна страница »