Проект aGROWchain: Од агро-отпад до биогориво за топлинска енергија

Проект aGROWchain: Од агро-отпад до биогориво за топлинска енергија

Зелениот отпад во Пелагонија ќе се користи за биогориво од кое ќе се добива топлинска енергија.  Трската и други нискостеблести растенија во […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 21 (дваесет и едно) лице на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 106/08, 161/08, […]

Почнуваат првите средби со земјоделци за консолидација (окрупнување) на земјиштето

Поголема конкурентност на земјоделското производство, подобри услови за живот во руралните средини и решение за проблемот со напуштање на обработливото земјоделско земјиште […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 9 (девет) лица на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 106/08, 161/08, […]

Објавен е оглас до десет илјади евра неповратни средства за младите земјоделци преку Програмата за рурален развој

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година […]

Јавен повик од Програма за Рурален Развој за мерка 121

Објавен е јавен повик за мерка 121.4 од програмата за рурален развој 2018 на 01.09.2018 година за подигнување  на нови лозови и […]

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Јавен повик за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија Линкови до јавниот повик […]

АПРЗ започна со имплементација на Агроеколошки Проект од ЕУ програмата за прекугранична соработка со Грција

Деновиве во Аминдео соседна Општина во Грција се одржа состанок на проектните партнери со што и официјално се означи почетокот на проектот […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 4 (четири) лица на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

« Претходна страницаСледна страница »