Активности

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 6 (шест) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 32 (триесет и две) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

Информација за намалување на загадувањето на воздухот

Што претставува загадувањето на воздухот? Загадувањето на воздухот може да биде дефинирано како присуство на токсични материи и хемикалии во воздухот, и […]

Јавен Повик бр.10/2018 – Мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка. Право на користење на средства имаат: […]

Производство на расад од пиперка во контролирани услови

Во прилог видео од терен со Стојан Глигоров  во село Банско Струмица.

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош […]

20 години Национален советодавен сервис – поддршка на земјоделството и руралниот развој

По повод одбележувањето на 20 годишнината од постоењето на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и 50 години советодавен  јавен сервис, […]

Конференција – Советодавниот сервис – едукативно и информативна поддршка на земјоделството и руралниот развој

  Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството оваа година навршува 20 години од своето формирање и 50 години постоење на јавен […]

Успешна реализација на програмата за Рурален развој мерка 112 – Млад Земјоделец

Од страна на советодавците од АПРЗ по Јавниoт Повик 05/2018 за Мерка 112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност […]

Склучени договорите со земјоделските стопанства кои ќе учествуваат во реализацијата на проектот за Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор

Врз основа на проектот Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор со број EUROPEAID/138538/IH/MK во 2018-2019 година, во рамките на активноста […]

Следна страница »