Uncategorized

Набавка на приплоден добиток по Програмата за рурален развој

Тв Прилог на Илчо Маролов – вработен во РО Штип Набавка на приплоден добиток во Штипскиот Регион Програма за рурален развој: Мерка […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 4 (четири) лица на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

АПРЗ ја избра Милка Коштревска за најдобар вработен

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ја избира Милка Коштревска за нејзин најдобар вработен за изминатиот квартал. Милка Коштревска е избрана затоа […]

ДИРЕКТОРОТ НА АПРЗ ИГОР ЗЛАТКОВ ПОТПРЕСЕДАТЕЛ НА МРЕЖАТА НА СОВЕТОДАВНИ СЛУЖБИ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

Во учество на повеќе од 10 држави од југоисточна Европа, Директорот на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството м-р Игор Златков […]

Наместо од око, земјоделците нивите ќе ги ѓубрат со помош на компјутер

Наместо од око, земјоделците нивите ќе ги ѓубрат со помош на компјутер. Ова е само една од новите онлајн алатки кои ќе […]

Продолжуваат отворените денови со земјоделците

На барање на земјоделците Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството  повторно во посета на населените места во руралните средини со проектот […]

Демонстративните опити на АПРЗ носат големи агро- ефекти

Демонстартивните опити со примена на науката и врвните знаења во европскиот аграр, со употреба на хибриден семенски  материјал, Агенцијата за поттикнување развојот […]

Голем интерес кај земјоделците за програмата за рурален развој

Огромен интерес од страна на земјоделците за националната програма за рурален развој позната како 50 – 50. До крајот на август кога […]

« Претходна страницаСледна страница »