Конференција – Советодавниот сервис – едукативно и информативна поддршка на земјоделството и руралниот развој

  Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството оваа година навршува 20 години од своето формирање и 50 години постоење на јавен […]

Успешна реализација на програмата за Рурален развој мерка 112 – Млад Земјоделец

Од страна на советодавците од АПРЗ по Јавниoт Повик 05/2018 за Мерка 112 Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност […]

Склучени договорите со земјоделските стопанства кои ќе учествуваат во реализацијата на проектот за Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор

Врз основа на проектот Градење на основи за реформи во тутунскиот сектор со број EUROPEAID/138538/IH/MK во 2018-2019 година, во рамките на активноста […]

Проект aGROWchain: Од агро-отпад до биогориво за топлинска енергија

Зелениот отпад во Пелагонија ќе се користи за биогориво од кое ќе се добива топлинска енергија.  Трската и други нискостеблести растенија во […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 21 (дваесет и едно) лице на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 106/08, 161/08, […]

Почнуваат првите средби со земјоделци за консолидација (окрупнување) на земјиштето

Поголема конкурентност на земјоделското производство, подобри услови за живот во руралните средини и решение за проблемот со напуштање на обработливото земјоделско земјиште […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 9 (девет) лица на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05, 106/08, 161/08, […]

Објавен е оглас до десет илјади евра неповратни средства за младите земјоделци преку Програмата за рурален развој

ЈАВЕН ПОВИК бр.05/2018 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2018 година […]

Јавен повик од Програма за Рурален Развој за мерка 121

Објавен е јавен повик за мерка 121.4 од програмата за рурален развој 2018 на 01.09.2018 година за подигнување  на нови лозови и […]

« Претходна страницаСледна страница »