Drejtoria dhe Qendrat rajonale

Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë në Republikën së Maqedonisë së Veriut

Drejtoria

Elgafar Jusufi

Drejtor në Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë në Republikën së Maqedonisë së Veriut

Drejtoria

Drejtoria, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Kl. Ohridski p.n., Pellagonka II-5/3 7000 Manastir

E-mail:aprzdirekcija@agencija.gov.mk 

Telefon: 047 520 735

Drejtor në Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë në Republikën së Maqedonisë së Veriut– Elgafar Jusufi

E-mail: elgafar.jusufi@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Velko Baçevski – Udhëheqës i sektorit për zhvillim të bujqësisë
  Telefon: 072 244 476
 • Zlatko Sireta – Ndihmës udhëheqës i sektorit për zhvillim
  Telefon: 072 252 431
 • Vesna Ilievska – Udhëheqës i sektorit për çështje financiare
  Telefon: 070 269 452
 • Slavica Sugarevska – Udhëheqës i repartit për kontabilitet dhe planifikim buxhetor
  Telefon: 070 409 009
 • Andrea Sokollovski – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 072 244 486
 • Adriana Kostovska– Këshilltar për planifikim dhe analizë
  Telefon: 070 409 101
 • Petar Mihajllovski – Bashkëpunëtor administrativ dhe mirëmbajtje e pajisjes IKT
  Telefon: 072 244 486
 • Dora Radevska – Referent i pavarur për punë arkivore
  Telefon: 072 244 487
 • Ljupço Llozanovski – Këshilltar për menaxhim dhe koordinim me resurset njerëzore
  Telefon: 072 252 433
 • Llazo Popovski – Bashkëpunëtor i ri për organizim dhe koordinim i reparteve të regjioneve
  Telefon: 070 246 031
 • Ana Micevska – Bashkëpunëtor i ri për menaxhim dhe koordinim me resurset njerëzore
  Telefon: 075 747 874
 • Petar Andonov – Referent i pavarur për zhvillim rural
  Telefon: 072 252 441
 • Ljubica Ginova – Këshilltar për koordinim buxhetor dhe kontrollë
  Telefon: 070 409 030
 • Jovan Angelevski – Referent i pavarur për përpunimin e dokumentacionit dhe punës materiale
  Telefon: 072 252 442

Qendër rajonale – Manastir

Udhëheqës  reparti për rajonin Manastir – Zoran Bardakoski

NJP Manastir

NJP Manastir, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Novaçki pat p.n.

E-mail: aprzrcbitola@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Zoran Bardakoski – udhëheqës reparti për rajonin Manastir
  Telefon: 072 244 484
 • Petar Trajkovski – Referent i pavarur për blegtori
  Telefon: 072 244 484
 • Ana Veljanovska – Këshilltar për prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 049

Zyrat e disperzuara: Novaci-E mërkurë, Baç-E martë, Mogillë-E enjte, Llopaticë-E hënë

NJP Demir Hisar

NJP Demir Hisar, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Novaçki pat p.n.

E-mail: aprzredemirhisar@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Ljube Talevski – Këshilltar për bujqësi
  Telefon: Telefon: 070 409 077
 • Metodija Shutevski – Bashkëpunëtor i lartë për vreshtari dhe pemtari
  Telefon: 070 409 078
 • Mirjana Miling – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 005
 • Fanica Çadievska – Referent i lartë për punë materiale-financiare
  Telefon: 070 409 079

Zyrat e disperzuara: Sopotnica – E enjte

NJP Krushevë

NJP Krushevë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Niko Doaga p.n.

E-mail:aprzrekrusevo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Mihajllo Nikollovski – Bashkëpunëtor i lartë për blegtori
  Telefon: 070 409 055
 • Avni Memedi – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon:070 409 058
 • Jadranka Dimoska – Referent i lartë për përkrahje administrative dhe punë materiale
  Telefon: 070 409 062

Zyrat e disperzuara: Buçin -E premte

 

NJP Prilep

NJP Prilep, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Lenin Nr. 127

E-mail:aprzreprilep@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Goranço Tomevski – Këshilltar për organizim
  Telefon: 070 409 081
 • Marjan Dimovski – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 082

Zyrat e disperzuara: Krivogashtani – E mërkurë, Ropotovë – E hënë , Kanatllar – E enjte

NJP Resen

NJP Resen, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Boris Kidriç p.n.

E-mail:aprzreresen@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Ljupço Mojsovski – Bashkëpunëtor i lartë për blegtori
  Telefon: 070 409 069
 • Goran Stefanovski – Këshilltar për prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 075

Zyrat e disperzuara: Shtërbovo – çdo të mërkurë të dytë dhe të katërt, Dërmeni – çdo të mërkurë të dytë dhe të katërt

 

NJP Ohër
NJP Ohër, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Dimitar Vllahov Nr. 60

E-mail:aprzreohrid@agencija.gov.mk 

Të punësuar:

 • Biljana Gjorçevska – Këshilltar për organizim
  Telefon: 070 409 064
 • Sonja Milenkovska – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 066
 • Cveta Krstevska – Referent i lartë për punë materiale-financiare
  Telefon: 070 409 067

Zyrat e disperzuara: Mesheishtë – E mërkurë

 

NJP Strugë

NJP Strugë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Gradski Pazar p.n.

E-mail:aprzrestruga@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Slagjana Bebekoska Kalajxhievska
  Telefon: 070 409 073
 • Lambe Kucinoski – Bashkëpunëtor i lartë për vreshtari – pemtari
  Telefon:070 409 074

Zyrat e disperzuara: Draslajca – E enjte

 

Qendër rajonale Kumanovë

Udhëheqës  reparti për rajonin Kumanovë – Joprdançe Petkov

NJP Kumanovë

NJP Kumanovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Bratstvo i edinstvo Nr. 28

E-mail:aprzrckumanovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Tome Cvetkoviq – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon:070 409 108
 • Xhabir Ramadani – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon:070 409 110
 • Frosina Nakovska –Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori

Zyrat e disperzuara: Pçinja – E mërkurë

NJP Sveti Nikole

NJP Sveti Nikole, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Leninova p.n.

E-mail:aprzresvnikole@agencija.gov.mk 

 • Joprdançe Petkov
  Telefon: 070 409 114
 • Marijan Stanojkovski – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 071

Zyrat e disperzuara: 

NJP Kriva Pallankë

NJP Kriva Pallankë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Marshal Tito Nr.175

E-mail:aprzrekrivapalanka@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Vlatko Ristovski- Bashkëpunëtor i ri për agroekonomi
  Telefon: 070409 027

Zyrat e disperzuara: 

NJP Kratovë

NJP Kratovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Marshal Tito p.n.

E-mail:aprzrekratovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Momçillo Mijallkov – Referent i pavarur për bujqësi
  Telefon: 070 409 116
 • Marica Kovaçevska – Referent i lartë për punë materiale-financiare
  Telefon: 070 409 117
 • Igor Trajkovski – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – agroekonomi
  Telefon: 070 409 123

Zyrat e disperzuara: Rankovcë – E premte

Qendër rajonale Shkup

Udhëheqës reparti për regjionin Shkup – Millka Koshtrevska

NJP Shkup

NJP Shkup, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: , Rr. III Makedonska Brigada Nr. 10

Telefon: 072/ 244-483

E-mail:aprzrcskopje@agencija.gov.mk

Millka Koshtrevska – Udhëheqës reparti për regjionin Shkup

Të punësuar:

 • Zorica Jankullovska Mickovska – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 014
 • Igor Trajkovski – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – agroekonomi
  Telefon: 070 409 123
 • Vlladimir Georgiev – Bashkëpunëtor i lartë për vreshtari dhe pemtari
  Telefon: 070 409 097
 • Borjanka Damjanovska – Referent i pavarur për punë administrative, evidencë dhe dokumentim
  Telefon: 070 409 024
 • Snezhana Arsova – Referent i lartë për punë materiale-financiare
  Telefon: 070 409 032

Zyrat e disperzuara: Ilinden-E mërkurë, Petrovec-E enjte , Saraj-E hënë , Zelenikovë- E mërkurë

NJP Veles

NJP Veles, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Panko Brashnarov Nr.1

E-mail:aprzreveles@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Toni Taskov
  Telefon: 070 409 033
 • Stefçe Eçev– Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 072 244 470
 • Igor Pljakov – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 072 252 435
 • Zyrat e disperzuara: Çashkë– E hënë , E enjte Teovë-E mërkurë
NJP Kavadar

NJP Kavadar, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Partizanska p.n.

E-mail:aprzrekavadarci@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Draganço Nikollov – Këshilltar për prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 076
 • Pasko Atanasov – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 070 409 012

Zyrat e disperzuara: Rosoman – E enjte

NJP Negotinë

NJP Negotinë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Marshal Tito p.n.

E-mail:aprzrenegotino@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Gjorgji Ajtov
  Telefon: 070 409 043
 • Gjoko Danaillov – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 042
 • Aleksandar Stojanov – Referent i ri

Zyrat e disperzuara: Gradsko-E mërkurë, Demir Kapi- E premte

Qendër rajonale Shtip

Udhëheqës reparti për regjionin NJP Shtip – Risto Ognanov

NJP Shtip

NJP Shtip, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Zhelezniçka Nr. 7-a

Telefon: 072/ 244-479

E-mail:aprzrcstip@agencija.gov.mk

Risto Ognanov – Udhëheqës reparti për regjionin Shtip

Të punësuar:

 • Illço Marollov – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 133
 • Jasminka Koceva – Referent i pavarur për agroekonomi
  Telefon:070 409 018
 • Mite Nikollovski – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon:070 409 019

Zyrat e disperzuara:Leskovica – E enjte (4 orë), Llakavica-E enjte (4 orë)

NJP Probishtip

NJP Probishtip, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Hristijan Todorov – Karposh  Nr.1

E-mail:aprzreprobistip@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Tode Angellov – Këshilltar për vreshtari dhe pemtari
  Telefon: 070 409 063
 • Orce Stoillov – Referent i pavarur për blegtori
  Telefon: 070 409 021

Zyrat e disperzuara:/

NJP Dellçevë

NJP Dellçevë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Sollunska Nr.13

Telefon: 070/409-028

E-mail:aprzredelcevo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Stojne Stojanov – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 028
 • Nexhbedin Memedov – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 070 409 056
 • Liljana Strukova – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 070 409 031

Zyrat e disperzuara: M. Kamenica- E premte

NJP Vinicë

NJP Vinicë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Braqa Milladinovci p.n.

E-mail:aprzrevinica@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Rozeta Zafirova
  Telefon: 070 409 141
 • Vanço Zahariev – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 053

Zyrat e disperzuara: /

NJP Koçan

NJP Koçan, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Nikolla Karev p.n.

E-mail:aprzrekocani@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Vlladimir Medarski – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe kopshtari
  Telefon: 070409 135
 • Valentin Zahariev – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 143
 • Tina Petrova – Bashkëpunëtor i ri për blegtori
  Telefon: 070 409 041

Zyrat e disperzuara: Obleshevë – E martë; Zrnovc – E mërkurë

NJP Berovë

NJP Berovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Marshal Tito Nr. 9

E-mail:aprzreberovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Sllavço Litajkovski – Referent i pavarur për blegtori
  Telefon: 070 409 138
 • Gjorgi Teoharov -Këshilltar për bujqësi
  Telefon: 070 409 137
 • Zorka Takovska – Personel teknik – mirëmbajtje e higjienës, përgatitja e kafes dhe korier
  Telefon: 070 409 136

Qendër rajonale NJP Tetovë

Udhëheqës reparti për regjionin NJP Tetovë – Petre Petrevski

NJP Tetovë

NJP Tetovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: 29-ti Noemvri p.n.

Telefon: 072/ 244-481

E-mail:aprzrctetovo@agencija.gov.mk

Petre Petrevski – Udhëheqës reparti për regjionin Tetovë

Të punësuar:

 • Petre Atanasovski – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 086
 • Aleksandar Ristovski – Bashkëpunëtor për bujqësi
  Telefon: 070 409 091
 • Branko Karapeovski – Këshilltar për bujqësi
  Telefon: 070 409 089
 • Stadomir Stojçevski – Referent i lartë për përkrahje administrative dhe punë materiale
  Telefon:Telefon: 070 409 092
 • Marija Ristova – Referent i lartë për përkrahje administrative dhe punë materiale
  Telefon:070 409 093

Zyrat e disperzuara: Jegunovc – E premte , Tearc – E martë, Zhelinë – E mërkurë ( java e dytë dhe e katërt në muaj)

NJP Dibër

NJP Dibër, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: 8-mi Septemvri p.n.

E-mail:aprzredebar@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Jusuf Shefko – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 094
 • Axhi Papraniku – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi

Zyrat e disperzuara: /

NJP Gostivar

NJP Gostivar, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Beliçica Nr. 123

E-mail:aprzregostivar@agencija.gov.mk

Të punësuar:

  • Jelica Beshliç;

Telefon: 070/ 409-096

 • Sllobodan Serafimovski– Këshilltar për blegtori ;

Telefon: 070 409 095

 • Rankica Bozhinovska – Këshilltar për bujqësi;

Telefon: 070 409 098

Zyrat e disperzuara:/

NJP Makedonski Brod

NJP Makedonski Brod, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Partizanska Nr. 8

E-mail:aprzrembord@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Lefko Smilevski – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070/ 409-105
 • Mile Mickovski -Referent i lartë për punë materiale – financiare
  Telefon: 070 409 107

Zyrat e disperzuara: /

NJP Kërçovë

NJP Kërçovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Mirko Mileski  Nr. 4

E-mail:aprzrekicevo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Lupçe Danailoski – Bashkëpunëtor i lartë
  Telefon: 070 409 102
 • Sillvana Piperkovska  – Referent i lartë për punë materiale-financiare
  Telefon:070 409 104

Qendër rajonale NJP Strumicë

Udhëheqës reparti për regjionin NJP Strumicë – Stojan Gligorov

NJP Strumicë

NJP Strumicë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Leninova p.n.

E-mailaprzrcstrumica@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Stojan Gligorov  – Këshilltar për vreshtari-pemtari
  Telefon: 070 409 129
 • Katerina Koleva – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 070 409 127
 • Gjorgji Krmzov- Bashkëpunëtor i lartë për blegtori
  Telefon: 070 409 126
 • Zvezda Riçlieva – Bashkëpunëtor i lartë për kopshtari
  Telefon: 070 409 131
 • Tankica Gjidallova – Bashkëpunëtor i ri për kopshtari dhe lulishte
  Telefon: 070 409 103
 • Bllazhe Goshev – Referent i pavarur për punë administrative, evidencë dhe dokumentim
  Telefon: 070 409 128

Zyrat e disperzuara: Bosillovë  çdo ditë,

NJP Radovish

NJP Radovish, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Ilindenska p.n.

E-mail:aprzreradovis@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Dane Vuçkov
  Telefon: 070 409 119

Zyrat e disperzuara: Konçe – E mërkurë (e para dhe e treta në muaj)

NJP Vallandovë

NJP Vallandovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Koço Racin Nr. 6

E-mail:aprrezvalandovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Aco Pejovski
  Telefon: 070 409 121
 • Erhan Osmanov  – Referent i ri  për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 070 409 130

Zyrat e disperzuara: Josifovë  – E martë, E enjte

NJP Gjevgjeli

NJP Gjevgjeli, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Industriska Nr. 1

E-mailaprzregevgelija@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Toni Mushanov
  Telefon: 070 409-124
 • Savka Markudova – Këshilltar për bujqësi
  Telefon:070 409 125
 • Boris Manolev – Këshilltar për prodhimtari bimore
  Telefon:070 409 065

Zyrat e disperzuara: Bogdanc – çdo ditë