Интервју со Елгафар Јусуфи -директор на АПРЗ за „Зелена берза“

     Задоволниот земјоделец секогаш се враќа кај нас, тоа е нашата најдобра реклама

      

     АПРЗ секогаш била и ќе биде сервис на земјоделците со оглед на фактот дека обезбедува широк спектар на услуги кои во најголема мерка им се потребни на земјоделците. Моментално работиме со 85 вработени лица кои се даватели на совети и директен контакт со земјоделците. Тие советодавци се распоредени низ целата држава во 30 работни единици кои се наоѓаат во поголемите урбани места. Додека пак, во руралните места, во соработка со локалните самоуправи имаме отворено дваесеттина дисперзирани канцеларии со цел нашите услуги да бидат поблиску до земјоделците. Советодавците се постојано достапни до секој оној кој што има потреба од каква било информација и помош од областа на земјоделството и руралниот развој. Нивната експертиза е од различна специјалност, а нивните контакти (мобилен и e-mail) можат да ги најдат на веб страницата на АПРЗ

     👉 Целосното интервју со Елгафар Јусуфи -директор на АПРЗ за „Зелена берза“

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна