Интерен оглас бр1./2022 за унапредување на административни службеници

     Врз основа на член 30, став 3 и став 5, член 48 и член 49 од Законот за административни службеници (“Службен весник на Р.М.” број 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 11/18 и “Службен весник на Р.С.М.” број 275/19, 14/20, 215/21 и 99/22) и Правилникот за формата и содржината на интерниот оглас, начинот на поднесување на пријавата за унапредување, начинот на спроведување на административната селекција и интервјуто, како и начинот на нивно бодирање на максималниот број на бодови од постапката на селекција, во зависност од категоријата на работното место за кое е објавен интерниот оглас (Сл.Весник на Република Македонија 11/2015 и 35/2018), В.Д. Директор на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството објавува оглас:

     Во прилог е огласот кој може да го прегледате на следниот линк:

     Интерен оглас бр1./2022 за унапредување на административни службеници.pdf

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна