Информација за најдобар вработен и најдобра РЕ по ПРР јавен оглас 06/2013

     Почитувани,

     По успешната реализација на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој во 2013 од страна на советодавците во АПРЗ, Ве известуваме дека како најуспешен вработен кој подготвил најголем број на деловни планови 93 по јавен повик 06/2014 е советникот по организација Горанчо Томевски, додека како најуспешна е работната единица од Прилеп со 130 подготвени деловни планови.

     Честитики до најдобриот вработен и најдобрата работна единица, на кои им се доделува јавно признание од страна на Директорот Игор Златков како пример за успешност кој треба да се следи од страна на другите вработени и работни едниници во АПРЗ.

      

     Табела за спроведување на ПРР во 2013 година.pdf

     Листа на Советници со изработени деловни планови за ПРР во 2013 година.pdf


     Поздрав,

     Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството

     Сектор за развој

     Климент Охридски бб, П.Фах 18
     Битола 7000, Република Македонија
     тел: +389 47 228 330, факс: +389 47 228 370
     http://www.agencija.gov.mk

      

     2 Одговори на Информација за најдобар вработен и најдобра РЕ по ПРР јавен оглас 06/2013

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна