Инфо денови за мерка 1 од Ипард 2014-2020

     Со продолжување на Јавниот повик за мерка 1 од ИПАРД Програмата Ве информираме дека продолжуваат и инфо деновите за информирање на индивидуалните земјоделци, физички и правни лица кои имаат земјоделски стопанства.
     До сите заинтересирани лица, носители на семејно земјоделско стопанство, индивидуални земјоделци и правни лица.
     Дојдете на инфо настаните кои ги организира Телото за управување со ИПАРД при Министерство за земјоделство, шумарство и водосотопанство во соработка со Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделсвото и руралниот развој и дознајте ги новините на ИПАРД Програмата 2014-2020 и информирајте се за користење на средствата за мерка 1 “Инвестиции во основни средства на земјоделските стопанства”.
     Распоредот и програмата за инфо деновите е во прилог и тие се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

     Инфо денови за мерка 1 од Ипард 2014-2020.pdf

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна