ИПАРД инфо денови за мерка 3

     За сите заинтересирани компании во руралните средини, за создавање на нови услови за вработување, достигнување на ЕУ стандардите, имплементирање на нови технологии и процеси, на 28 декември 2019 година отворен е ИПАРД јавен повик 02/2019 година за мерка 3 Инвестиции во основни средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи, Министертвото за земјоделство, шумарство и водостопанство, Телото за управување со ИПАРД фондовите одржува инфо денови  за спроведување и користење на Инструментот за претпристапна помош на Европската унија за рурален развој – ИПАРД 2014-2020 со особено внимание  на мерката 3.

     Распоредот и програмата за инфо деновите е во прилог и тие  се наменети за информирање на сите потенцијални баратели за користење на средствата од ИПАРД Програмата 2014-2020.

      

     Распоред за Инфо денови за мерка 3.pdf

     Програма за Инфо денови за мерка 3.pdf

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна