Како до избалансирана храна за задоволување на потребите од она што го имате на фармата

     Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделство на Р.Македонија, во соработка со Битолската млекара – Bimilk, консултантот од Република Турција Професор Др. Армаган Хаирли (Prof. Dr. Armagan Hayirli) и компанијата Грин агро кoja е една од првите компании на пазарот за крмни смески и компоненти, беа во посета на две сточарски фарми и тоа во с.Чарлија  на фармата  ДООЕЛ Агро Дима чиј капацитет е 110 грла говеда и во с.Могила на фармата Мрмач ДООЕЛ чиј капацитет е 105 грла говеда, каде се изврши презентација на работата на апаратот Аурора НИР (Aurora NIR).  

     Апаратот овозможува брза и точна анализа за пченкина силажа, луцеркино сено, ТМР (total mixed ration) и друга сточна храна.

     Со апаратот се  извршија мерења на силажата, луцеркино сено и концентратот кои беа затекнати на фармите и врз основа на добиените резултати се изготви дажба за исхрана на говедата по категории од страна  на Професор Др. Армаган Хаирли.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна