Како екстензивното да стане продуктивно

     Во ридскопланинските предели екстензивното говедарство се уште е основа за егзистирање на голем број земјоделски стопанства. Овие фармери, своето производство најчесто го базираат на скромните побарувања на пашитните раси буши и мелези од истите, чувани на чисто пашитен систем (испаша и прибирање во отворени аргачи), или пасишно шталски систем (испаша и прибирање во импровизирани штали, без третман на објект од траен карактер).

     Пишува:
     Илчо Маролов
     АПРЗ РЕ Штип

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна