Консолидација на земјоделско земјиште – Проект МАИНЛАНД

     Конкуренцијата на европските пазари и во глобалната економија е полесна со земјоделско земјиште кое има добра структура, пристап до инфраструктура и технологии.

     Преку проектот МАИНЛАНД, Европската унија, Организацијата за храна и земјоделство на Обединетите нации (ФАО) и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство работат заедно да им помогнат на земјоделците да се справат со расцепканоста на земјиштето – а со тоа да ги подобрат продуктивноста и конкурентноста на земјоделското производство и животот во руралните средини.

     Спроведувањето на Националната програма за консолидација на земјиштето со поддршка на проектот МАИНЛАНД ја позиционира Северна Македонија како лидер во регионот во спроведување на вакви сложени структурни земјишни реформи.

     МАИНЛАНД е одличен пример за успешна консолидација на земјиште и во меѓународни рамки.

      

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна