МАЛИНА (Rubus sp.)

     Се смета дека малината важи за најценето овошје заради сокот од ова растеније. Родот стигнува во втората година по садењето да би во третата година дала полн род.Отпорна е према мразот. Техниката на одгледување не е комплицирана.

     Цвета доцна, во втората декада на мај и трае 20-30 дена. Самооплодна е, но приносите се поголеми при вкрстено опрашување. Приносите се движат од 1000 до 16.000 кг/ха, што зависи од условите на успевање И применетата агротехника.

     Векот на траење на малината е 20 години, но успешно може да се експлотира 7-10 години.

     Плодовите на малината се ценета суровина за индустриска преработка, посебно за преработка на сок, сируп, вино, природен ликер, компот, слатко, мармалад, кандирано овошје, сладолед, малина во прав.

     Плодот од малината содржи и големо количество на ароматични материи. Плодот од малинката содржИ растворливи суви материи од 7-12 %, шеќер 4- 8 %, киселина 1-1,7%, а витамин Ц окулу 40 мг. на 100 гр.на плодови.

     Еден одговор на МАЛИНА (Rubus sp.)

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна