Набавка на приплоден добиток по Програмата за рурален развој

     Тв Прилог на Илчо Маролов – вработен во РО Штип

     Набавка на приплоден добиток во Штипскиот Регион

     Програма за рурален развој:

     Мерка 121 Инвестиции за модернизација на земјоделски стопанства.

     Подмерка 121.1. Набавка на добиток од увоз или од признаени организации на одгледувачи на:

     – Високостелни педигрирани јуници.

     – Педигрирани машки и женски приплодни грла овци.

     – Педигрирани машки и женски приплодни грла кози.

     Максимална вредност на прифатливи трошоци по корисник до 6.500.000 денари.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна