Одгледувањето на ран компир во пластеници

     Одгледувањето на ран компир во пластеници бара посебни услови и технологија на раноградинарското производство во процесот на целата вегетација . Значаен фактор пред се е температурата, но уште поважен фактор претставува сортата дали е таа за рано производство, средно рано или касно, на што терба многу да се внимава при набавката на семенскиот материјал …

     Видео записот можете да го погледнете на следниот линк

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна