Одгледување на Пиперка (куртовска капија) во заштитен простор

     Обезбедувањето на оптимални услови за одгледување на пиперката во заштитен простор секогаш се проследени со добри резултати како во однос на квалитетот така и квантитетот. Потребни се редовни контакти со стручни лица поради избегнување на несакани последици или појави кои понатаму ке придонесат кон слаби и негативни резултати….

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна