Одгледување на пченка со систем за наводнување капка по капка

     Во прилог на овај пост е презентација во пдф формат во која детално се опфатени повеќе занимливи и корисни информации во врска со одгледувањето на пченка со системот за наводнување капка по капка.

     Овие се темите кои се опфатени во самата презентација:

     • ЗОШТО капка по капка?
     • Споредба на пченка наводнувана со систем капка-по-капка наспроти конвенционално наводнување.
     • Климатски услови и почва.
     • Развојни фази.
     • Плодоред и подготовка на почва.
     • Ѓубрење.
     • Заштедени 85 часа по хектар годишно (на наводнување и ѓубрење).
     • Време на сеидба.
     • Начин на сеидба и густина на насадот.
     • Нега на насадот.
     • Заштита од болести.
     • Заштита од плевели.
     • Заштита од штетници.
     • Наводнување.
     • Наводнување со систем капка по капка.
     • Придобивки од употребата на системот капка по капка.
     • Поставување на системот.
     • Прихрана преку системот капка по капка.
     • Основни делови на системот.
     • Жетва.
     • Календар за одгледување на пченка.
     • Водење на евиденција.

     Презентацијата може да ја превземете на следниот линк

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна