Одредување на зрелоста на грозјето

     Кај виновата лоза разликуваме физиолошка и полна (технолошка) зрелост на грозјето.Физиолошки грозјето е зрело кога семката ќе го заврши својот развој и е способна да даде ново растение.Физиолошката зрелост на грозјето нема битно значење за берење на грозјето. Полната(технолошка) зрелост се утврдува врз основа на содржината на шеќерот и вкупните киселини во ширата за винските сорти и според надворешниот изглед и вкусот на грозјето за десертните сорти.

     Полната зрелост на грозјето се утврдува кога од различни места на парцелата се зема средна проба на грозје и се испитува содржината на шеќерот и киселините во ширата. Кога ќе се утврди во две последователни мерења, содржината на шеќерот да не се зголемува а киселините не се намалуваат, тоа значи дека грозјето е во полна зрелост.

     Прегледајте го целосниот текст во пдф на следниот линк.

     👉  Одредување на зрелоста на грозјето.pdf

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна