Одржано предавање за заштита од штетникот TUTA ABSOLUTA

     На 08.03.2013 во просториите на Дирекцијата на Агенцијата за поттикнување за развојот на земјоделството (АПРЗ) беше одржано предавање за методологиите за заштита на раноградинарските производи (домат и компир) од штетникот TUTA ABSOLUTA. Предавањето беше одржано од страна на експерти од израелската државната советодавна служба во соработка со МЗШВ. На истата зедоа учество земјоделски производители од пелагонискиот регион и советодавачи од АПРЗ.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна