Пламеница на компирот

     Патогената габа Phytophtora inferstans е причинител на пламеницата на компирот и доматот и представува најопасен паразит за овие култури. Во наши услови се јавува секоја година, во зависност од метеoролошките услови и мерките кои се превземаат за сузбивање. Производството на овие култури без успешна заштита е невозможно, поради тоа што во одделени години штетите може да бидат многу големи, па дури и катастрофални. Прашањето за прогнозата на ова заболување кај компирот и доматот е од големо практично значење, поради што потребно е многу добро да се организира служба за прогноза за поуспешна работа, и пратење на метеоролошките податоци, како што се температурата, средно дневната, минималната и максималната, врнежите и ралативната влажност на воздухот.
     Пламеницата се јавува кога релативната влажност на воздухот е над 90%, а температурата на воздухот е од 18-23 C2.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна