Помош на млади земјоделци за започнување на земјоделска дејност

     Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник“ на Република Македонија број 72/07, 5/09 43/14, 193/15 и 39/16), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува следниотЈАВЕН ПОВИК бр.03/2017 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2017 година 

     Македонска верзија / Албанска верзија

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна