Посета на претставници од Словенечкиот советодавен завод од градот Птуј

     Од 19 до 22 Октомври 2017 во посета на Република Македонија беа 40 претставници од Словенечкиот советодавен завод од градот Птуј, кои во соработка со советодавците од АПРЗ остварија посета на неколку земјоделски стопанства.

     Словенечките претставници во текот на својот престој реализираа посета на:

     • ЗС во Кавадарци кое има насад од винско грозје и Винарија Тиквеш,
     • краварска фарма во село Лера и
     • мини преработувачки капацитет за производство на сирење во Климештани.

     На претставниците од Словенечкиот советодавен завод во Битола од страна од АПРЗ им беше одржана презентација за организационата поставеност на институцијата, можности за соработка и идни заеднички активности.

      

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна