Примена на агротехнички мерки после берба во пластеници

     После секоја завршена берба без обзир дали се работи за прва или втора реколта и за каква градинарска култура се работи неопходна е основната обработка на почвата, како и понатамошно припремање, и примена на склоп од агротехнички мерки околу подготовката на почвата за понатамошно квалитетно производство.Почвата всушност е душата на растението  и од нејзината припрема понатаму ке зависат квалитетот и квантитетот  на производот но и самиот раст и развој на самото растение во текот на цела веѓетација. Без квалитетна и навремена обработка не може да се очекува добар и квалитетен принос бидејки…

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна