Припрема на земјиште за овошни насади

     Припремата на површините за подигање на интензивни овошни насади бара доста анализи, како педолошки, агрохемиски, испитување на макро и микроклиматски услови по одреден вид на овошки, локација, ред други битни фактори кои понатаму во процесот на производството ќе имаат големо влијание врз квалитетот и квантитетот на производството. Во секој случај неминовна е консултацијата со стручни лица, кои ја познаваат проблематиката во дадената област.

     Видео материјалот можете да го погледнете на следниот линк.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна