Програма за заштита на јаболкото

     Заштитата на овошните насади со јаболка е една од поважните мерки од која зависи успешноста на производството во тековната година.

     За да се изврши успешно заштитата, потребно е добро да се познава  биологијата на причинителите на болестите и штетниците, влијанието на надворешните  фактори врз нивниот развој, како и познавањето на средствата за заштита.

     Постојат голем број  причинители на болести и штетници кои се јавуваат во одреден период од годината и одредени фази од развојот на овошките, против кои треба да се превземат соодветни мерки за нивно уништување, прикажани во подолу  изнесената:  

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна