Производство на зелка како трета култура во есенски период во Струмичкиот регион

     При успешноста за одгледување на градинарските култури во заштитен простор или на отворено е во изборот на сортите, треба да се внимава на должината на вегетациониот период од расадување па се до берба.

     Во дадениот прилог кој се однесува за зелка која е одгледана во берба како трета култура во касна есен, исто така е наведено дека треба да се внимава на плодоредот на културите на истата површина.

     Во истиот период од друга страна може да се припрема или одгледува расадот од зелка која ќе биде како пролетна култра или ранопролетно производство.

     Таа може да биде планирана за берба, и тоа за период од втората половина на март или почетокот на април месец.

     Во прилогот се споменати сорти со многу краток период на вегетација и создавање на оптимални услови за одгледување во текот на вегетацијата.

     Во прилог е видео на советникот Стојан Глигоров од гостување во емисијата Бразди.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна