Производство на праз

     Празот спаѓа во групата на двогодишни култури. Се одгледува претежно за берба во есенските денови. Се користи најповеќе поради големите нутритивни и лековити својства. Најмногу е застапен во регионот на Општина Василево-Струмица, поточно село Градошорци каде секоја година се оджува и манифестацијата  Ден на празот. Почвените и климатските услови овозможуваат за одгледување  на истиот при што се произведува доста квалитетен праз. Не спаѓа во култури кои барат висока технологија на производство но сепак препорачливо е земјоделските производители да се консултираат со стручни лица во текот на производството.

      

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна