Средба за четвртите измени на ИПАРД Програмата во 2013

     На ден 03 Април 2013 година во РЕ Прилеп и Дирекцијата на АПРЗ Битола од страна на Секторот за управување со претпристапни фондови на ЕУ за рурален развој (ИПАРД) при МЗШВ беа одржани презентации за четвртите измени на ИПАРД Програмата 2007-2013 се одобрени со Одлука на Комисијата Бр. Ц(2012)9649 од 13 Декември 2012 за изменување на одлуката на Комисијата Бр. Ц(2008) 677 од 25 февруари 2008.

     Средба за четвртите измени на ИПАРД Програмата во 2013

     Средба за четвртите измени на ИПАРД Програмата во 2013

     На средбите вработените од АПРЗ имаа можност да се запознаат за новите измени во ИПАРД програмата за 2013 година, по што ќе се продолжи со информирање на земјоделците за новите можности по оваа програма.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна