Технологија на одгледување на пченка

     Пченката е култура која има широка употреба и представува важна прехранбена, фуражна и техничка култура.
     Зрното е најважниот производ за кој најчесто се одгледува пченката. Има висока хранлива вредност, а може да се користи за: човечка храна, за исхрана на добитокот, како и за индустриска преработка.
     За човечка исхрана се користи како варено зрно, пуканки, конзервирана или како пченкарно брашно и грис. Со индустриска преработка се добиваат голем број на прехранбени производи: масло за јадење, пченкарни флекици, чипсови , смоки, или во пекарската индустрија се произведува специјален леб и бели украсни печива.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна