Упатства за начинот на постапување на министерствата, другите органи на државната управа и управните организации за време на изборниот процес и за забрана за користење на движни и недвижни ствари во државна сопственост за време на изборен процес

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна