Фитосанитарни мерки после берба во заштитен простор

     Потребно и неминовно e после бербата да се извршат фитосанитарни мерки или активности,а тоа значи  чистење на површините од растителни остатоци како надземни така и подземни остатоци, остатоци кои се заболени од габни болести или инсекти во текот на веѓетацијата како на пр. Сивото гниење, пламеница, склеротинијата или белото гниење, нематоди, совици и др. болести и штетници, така да потребно е неминовно или задолжително чистење на површините ,отстранување на посебни места и нивно спалување, но никако оставање покрај патишта, или во речни корита или водотеци каде вршат повторно загадување.Тоа е потребно бидејки во таквите остатоци во текот на зимскиот период одрерден број на болести и штетници презимуваат и напролет после расадувањето на стално место при оптимални услови како топлина, светлина и влажност повторно се активираат и вршат инфекција по расадените растенија…

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна