Чување на органски зеленчук

     Зеленчукот содржи висока количина на вода, поради кое после берба дехидрира и се намалува квалитетот. Со правилно чување се намалуваат промените и губитоците и се одржува квалитетот.

     Основната цел на органското производство на зеленчук е подолга потрошувачка на истиот во свежа состојба, што значи и потреба за квалитетно и долго чување.

     • Биолошки чувањето овозможува долг период на потрошувачка на органски зеленчук во свежа состојба како основа за рационална исхрана.
     • Економски, помалите загуби значат подолго чување, но и можност зеленчукот да се пласира на пазарот кога цената е висока ( зима, крај на пролет ).

     Не е важно само да се произведе зеленчукот, туку и квалитетно да се сочува во свежа состојба !

     Зреење и берба на зеленчук

     Зрелоста за време на бербата е еден од најважните фактори за одредување на квалитетот и должината на животот во текот на складирањето на зеленчукот.

     • Степенот на зрелост во моментот на берба влијае на хемискиот квалитет на зеленчукот.
     • Поради доцна берба може да се загуби 30- 50 % од вкупната количина на зеленчукот.

     Зеленчукот се чува подобро ако бербата се спроведува во оптимална зрелост.

     Прегледајте го целесниот текст во пдф на следниот линк.

     👉  Чување на органски зеленчук.pdf

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна