Ѓубрење кај житарици

     Правилното ѓубрење кај житариците е неопходен фактор кој доведува до квалитетни приноси. Покрај азотот, исто така и фосфорот, калиумот, магнезиумот и сулфурот заедно со микроелементите имаат решавачка улога за приносот и квалитетот на крајниот производ. За да биде ѓубрењето изведено квалитетно и соодветно треба да се прави разлика помеѓу внес на хранливи материи и потребата на растението за исхрана. Под потреби за исхрана се подразбира количината на хранливи материи кои им се потребни на растенијата и кои тие ги апсорбираат за постигнување оптимални приноси и совршен квалитет.

     Калиумот е неопходен за високи приноси и квалитет. Тој има важна улога во главните метаболитички процеси на растението.

     • Ѓубрењето со калиум е гаранција за високи приноси.
     • Ја регулира водата во растението,ја зголемува отпорноста кон суша
     • Ја зголемува отпорноста кон мраз
     • Влијае врз зацврстување на клеточните ѕидови а со тоа ја намалува подложноста на полегнување
     • Ги подобрува квалитативните карактеристики, доведува до поквалитетни приноси

     Присуството на калиум во почвата треба да биде умерено застапено.

     Прегледајте го целосниот текст во пдф на следниот линк.

     👉  Ѓубрење кај житарици.pdf

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна