Совети

Берење на десертно грозје

Кај берењето на десертното грозје треба да се обрне поголемо внимание.Тоа се бере во суво и не многу топло време.Берењето на десертното […]

Агрохемиска анализа на почва

Зошто се зема почвена проба за агрохемиска анализа? Агрохемиската анлиза е важна алатка за одредување на потребите на различните култури во поглед […]

Ѓубрење кај житарици

Правилното ѓубрење кај житариците е неопходен фактор кој доведува до квалитетни приноси. Покрај азотот, исто така и фосфорот, калиумот, магнезиумот и сулфурот […]

Чување на органски зеленчук

Зеленчукот содржи висока количина на вода, поради кое после берба дехидрира и се намалува квалитетот. Со правилно чување се намалуваат промените и […]

Дневни потреби од вода кај молзни крави

Водата е неопходна за да се одвиваат  физиолошките функции на организмот. Недостатокот од вода ги загрозува производството на млеко, прирастот, а влијае […]

Високите летни температури и влијание на домашните животни

Летните горештини, во последните неколку години се повидливи, следствено на климатски промени, а појавата на долги и жешки лета, штетно делуваат на […]

Производство на расад од пиперка во контролирани услови

Во прилог видео од терен со Стојан Глигоров  во село Банско Струмица.

Одгледување на пченка со систем за наводнување капка по капка

Во прилог на овај пост е презентација во пдф формат во која детално се опфатени повеќе занимливи и корисни информации во врска […]