Совети

Дневни потреби од вода кај молзни крави

Водата е неопходна за да се одвиваат  физиолошките функции на организмот. Недостатокот од вода ги загрозува производството на млеко, прирастот, а влијае […]

Високите летни температури и влијание на домашните животни

Летните горештини, во последните неколку години се повидливи, следствено на климатски промени, а појавата на долги и жешки лета, штетно делуваат на […]

Производство на расад од пиперка во контролирани услови

Во прилог видео од терен со Стојан Глигоров  во село Банско Струмица.

Одгледување на пченка со систем за наводнување капка по капка

Во прилог на овај пост е презентација во пдф формат во која детално се опфатени повеќе занимливи и корисни информации во врска […]

« Претходна страница