Реконструкција на објекти во Куманово, Тетово, Радовиш и Охрид