Аktivitetet

Ndihmë bujqve të rinj për fillim me veprimtari bujqësore

Në bazë të nenit 7, alineja  9 e Ligjit mbi themelimin e Agjencisë për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural (“Gazeta […]

SHPALLJE PUBLIKE Nr.01/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi IPARD 2014-2020

Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural më 24.04.2017 shpall Ftesë publike nr. 02/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin […]

Moti i ftohtë do të ndikojë negativisht në hardhitë dhe pemishtet

Moti i ftohtë dhe temperaturat e ulëta të cilat një periudhë më të gjatë janë nën zero do të ndikojnë negativisht në […]

« Faqja e Mëparshme