Аktivitetet

Vizitë e përfaqësuesve të Entit Këshillëdhënës Slloven nga qyteti Ptuj

Nga 19 deri më 22 tetor 2017 në vizitë në Republikën e Maqedonisë ishin 40 përfaqësues të Entit Këshillëdhënës Slloven nga qyteti […]

Vizitë në ANZHB nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave të Republikës së Maqedonisë

Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë – ANZHB është e domethënëse dhe e rëndësishme, sepse funksioni i saj kryesor është edukimi […]

Ndihmë bujqve të rinj për fillim me veprimtari bujqësore

Në bazë të nenit 7, alineja  9 e Ligjit mbi themelimin e Agjencisë për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural (“Gazeta […]

SHPALLJE PUBLIKE Nr.01/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi IPARD 2014-2020

Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural më 24.04.2017 shpall Ftesë publike nr. 02/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin […]

Moti i ftohtë do të ndikojë negativisht në hardhitë dhe pemishtet

Moti i ftohtë dhe temperaturat e ulëta të cilat një periudhë më të gjatë janë nën zero do të ndikojnë negativisht në […]

« Faqja e Mëparshme