Drejtoria dhe Qendrat rajonale

 

 

Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë në Republikën së Maqedonisë së Veriut

Drejtoria

Xhemil Qamili

Drejtor në Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë në Republikën së Maqedonisë së Veriut

Drejtoria

Drejtoria, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Kl. Ohridski p.n., Pellagonka II-5/3 7000 Manastir

E-mail:aprzdirekcija@agencija.gov.mk 

Telefon: 047 520 735

Drejtor në Agjencioni për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë në Republikën së Maqedonisë së Veriut–Xhemil Qamili

E-mailxhemil.qamili@agencija.gov.mk

Zëvendës Drejtor në Agjencionin për nxitjen e zhvillimit të bujqësisë së Republikës  të Maqedonisë së Veriut – Borce Petkovski

Telefon: 070 409 427

Е-mail: borce.petkovski@agencija.gov.mk

 

Të punësuar:

 • Zlatko Sireta – Ndihmës udhëheqës i sektorit për bujqësi dhe zhvillim rural
  Telefon: 072 252 431
 • Zoran Bardakoski – Udhëheqës i departamentit për planifikim, analizë dhе projekte të BE-së
  Telefon: 072 244 484
 • Nurhan Jashar – Udhëheqës i departamentit për kontroll buxhetor
  Telefon: 070 409 020
 • Trajce Stojcevski – Këshilltar për revizion
  Telefon: 077 521 541
 • Adriana Kostovska – Këshilltar për planifikim dhe analizë
  Telefon: 070 409 101
 • Zoran Stojcevski – Udhëheqës i departamentit të kontabilitetit dhe pagesave
  Telefon: 070 409 051
 • Ljupço Llozanovski – Këshilltar për menaxhim me resurset njerëzore
  Telefon: 072 252 433
 • Petar Mihajllovski – Bashkëpunëtor administrator dhe mirëmbajtës i pajisjes IKT
 • Telefon: 072 244 486
 • Ana Micevska – Bashkëpunëtor i ri për menaxhim me resurset njerëzore
  Telefon: 075 747 874
 • Bekim Zeneli – Bashkëpunëtor i ri për grumbullimin e të dhënave
  Telefon: 070 312 529
 • Elona Kokaljari – Bashkëpunëtor i ri për përpunim dhe evidencë të dokumentacionit
  Telefon: 070 312 536
 • Fiona Jusufi – Bashkëpunëtor i ri për evidencë financiare
  Telefon: 070 409 038
 • Petar Andonov – Bashkëpunëtor i ri për mbështetje teknike të aktiviteteve programore
  Telefon: 072 252 441
 • Jovan Angelevski – Bashkëpunëtor i ri për prokurim publik
  Telefon: 072 252 442

 

 

Departamenti për Rajonin të Pelagonisë – Manastir

U.D. Udhëheqës i departmentit për Rajonin të Pellagonis – Manastir – Mirjana Miling

NJP Manastir

NJP Manastir, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Novaçki pat p.n.

E-mail: aprzrcbitola@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Mirjana Miling – u.d Udhëheqës i departmentit për Rajonin të Pellagonis – Manastir 
  Telefon: 070 409 005
 • Andrea Sokolovski – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 048
 • Petar Trajkovski – Bashkëpunëtor i ri për aktivitete programore në regjionin e Pellagonisë
  Telefon: 070 409 047
 • Javorka Bogatinova Masalkovska – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon

Zyrat e disperzuara: Novaci-E mërkurë, Baç-E martë, Mogillë-E enjte, Llopaticë-E hënë

NJP Demir Hisar

NJP Demir Hisar, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “Marshall Tito” p.n

E-mail: aprzredemirhisar@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Fanica Çadievska – Referent i lartë për Çështjet Administrativo-teknike në Departamentin e Rajonit të Pellagonisë
  Telefon: 070 409 079

Zyrat e disperzuara: Sopotnica – E enjte

NJP Krushevë

 
NJP Krushevë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Niko Doaga p.n.

E-mail:aprzrekrusevo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Mihajllo Nikollovski – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 055
 • Avni Memedi – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësidhe zhvillim rural-prodhimtari bimore
  Telefon:070 409 058
 • Jadranka Dimoska – Referent i lartë për çështjet Administrativo- teknike në Departamentin për Rajonin e Pellagonisë
  Telefon: 070 409 062
 • Petar Stojanoski – Bashkëpunëtor më i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon

Zyrat e disperzuara: Buçin -E premte
 

NJP Prilep

NJP Prilep, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Karpallak nr.127

E-mail:aprzreprilep@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Goranço Tomevski – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 081
 • Marjan Dimovski – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësidhe zhvillim rural-prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 082
 • Lindim Jusufi – Bashkëpunëtor i ri për mbështetje të IKT sistemit në departamentin për Rajonin e Pellagonisë
  Telefon: 071 299 915
 • Ilber Asani – 
  Telefon
 • Vesna Gjorgioska – Bashkëpunëtor më i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon

Zyrat e disperzuara: Krivogashtani – E mërkurë, Ropotovë – E hënë , Kanatllar – E enjte
 

NJP Resen

NJP Resen, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Boris Kidriç p.n.

E-mail:aprzreresen@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Goran Stefanovski – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 075
 • Ana Veljanovska – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 049

Zyrat e disperzuara: Shtërbovo – çdo të mërkurë të dytë dhe të katërt, Dërmeni – çdo të mërkurë të dytë dhe të katërt

 

 

 

Departamenti për Rajonin Jugperëndimor – Ohër

U.D. Udhëheqës i Departamenti për Rajonin Jugperëndimor – Ohër – Biljana Gjorceska

NJP Ohër

NJP Ohër, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte
Kontakt: Adresa: “Makedonski Prosvetiteli” nr.1

E-mail:aprzreohrid@agencija.gov.mk 

Të punësuar:

 • Biljana Gjorçevska – Udhëheqës i Departamenti për Rajonin Jugperëndimor
  Telefon: 070 409 064
 • Sonja Milenkovska – Bashkëpuntor për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 066

Zyrat e disperzuara: Mesheishtë – E mërkurë

 

NJP Strugë

NJP Strugë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Gradski Pazar p.n.

E-mail:aprzrestruga@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Slagjana Bebekoska Kalajxhievska – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 073
 • Lambe Kucinoski – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon:070 409 074

Zyrat e disperzuara: Draslajca – E enjte

 

NJP Dibër

NJP Dibër, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: 8-mi Septemvri p.n.

E-mail:aprzredebar@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Jusuf Shefko – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 094
 • Fatjona Krchishta – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 071 755 251

Zyrat e disperzuara: /

NJP Makedonski Brod

NJP Makedonski Brod, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Partizanska Nr. 8

E-mail:aprzrembord@agencija.gov.mk

Të punësuar:

Zyrat e disperzuara: /

NJP Kërçovë

NJP Kërçovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “ Boris Kidriç” p.n.

E-mail:aprzrekicevo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Lupçe Danailoski – Bashkëpunëtor për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 102 
 • Festime Ademi – Bashkëpunëtor më i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 071 258 003 
 • Albina Ejupi – Bashkëpunëtor më i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 071 626 452 

 

Departamenti për Rajonin e Pollogut – Tetovë

U.D. Udhëheqës i departamentit për rajonin e Pollogut – Tetovë – Rankica Bozhinovska

NjP Tetovë

NJP Tetovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “ Mehemd Pasha Deralla” p.n.

E-mail:aprzrctetovo@agencija.gov.mk

Petre Petrevski – Udhëheqës reparti për regjionin Tetovë

Të punësuar:

 • Aleksandar Ristovski – Bashkëpunëtor për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 091

Zyrat e disperzuara: Jegunovc – E premte , Tearc – E martë, Zhelinë – E mërkurë ( java e dytë dhe e katërt në muaj)

NJP Gostivar

NJP Gostivar, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Beliçica Nr. 123

E-mail:aprzregostivar@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Rankica Bozhinovska – U.D. Udhëheqës i departamentit për rajonin
  Telefon: 070 409 098
 • Sllobodan Serafimovski – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 095
 • Jelica Beshliç – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 096
 • Mirand Saliji – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore 
  Telefon: 079 333 573

Zyrat e disperzuara:/

 

 

Departamenti për Rajonin e Shkupit – Shkup
 

Udhëheqës i Departamentit për Rajonin e Shkupit  – Shkup – Milka Koshtrevska

NjP Shkup

NJP Shkup, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: , Rr. III Makedonska Brigada Nr. 10

Telefon: 072/ 244-483

E-mail:aprzrcskopje@agencija.gov.mk

Millka Koshtrevska – Udhëheqës reparti për regjionin Shkup

Të punësuar:

 • Zorica Jankullovska Mickovska – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 014
 • Igor Trajkovski – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – agroekonomi
  Telefon: 070 409 123
 • Vlladimir Georgiev – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 097
 • Vlladimir Pinzovski  –  Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 026
 • Lasta Milenkovski – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 088
 • Borjanka Damjanovska – Referent i pavarur për aktivitetet programore në departamentin për rajonin e Shkupit
  Telefon: 070 409 024
 • Snezhana Arsova – Referent i lartë për çështjet administrativo-teknike në Departamentin e Rajonit të Shkupit
  Telefon: 070 409 032
 • Sillvana Piperkovska  – Referent i lartë për çështjet administrativo-teknike në Departamentin e Rajonit të Shkupit
  Telefon:070 409 104
 • Xhevdet Alji – Bashkëpuntor i ri për përkëthim ne departamentin për rajonin e Shkupit
  Telefon:070 409 017
 • Altna Memedova – Referent i ri për aktivitetet programore në departamentin për rajonin e Shkupit
  Telefon:070 409 016

Zyrat e disperzuara: Ilinden-E mërkurë, Petrovec-E enjte , Saraj-E hënë , Zelenikovë- E mërkurë

 

Departamenti për Rajonin e Vardarit – Kavadar
 

U.D. Udhëheqës i Departamentit për Rajonin e Vardarit – Kavadar – Gjoko Danailov

 

NJP Kavadar

NJP Kavadar, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Partizanska p.n.

E-mail:aprzrekavadarci@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Draganço Nikollov – Këshilltar për prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 076
 • Pasko Atanasov – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 070 409 012
 • Marija Ristova – Referent i lartë për përkrahje administrative dhe punë materiale
  Telefon:070 409 093
 • Goran Gergev – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon:

Zyrat e disperzuara: Rosoman – E enjte

NJP Negotinë

NJP Negotinë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “Aco Axhi Ilov” nr.2

E-mail:aprzrenegotino@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Gjoko Danaillov – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 042
 • Gjorgji Ajtov –  Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 043
 • Aleksandar Stojanov – Referent i ri

Zyrat e disperzuara: Gradsko-E mërkurë, Demir Kapi- E premte

NJP Veles

NJP Veles, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Panko Brashnarov Nr.1

E-mail:aprzreveles@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Toni Taskov – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-blegtori
  Telefon: 070 409 033
 • Stefçe Eçev– Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 072 244 470
 • Igor Pljakov – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 072 252 435

Zyrat e disperzuara: Çashkë- E hënë , E enjte Teovë-E mërkurë

NJP Sveti Nikole

NJP Sveti Nikole, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Leninova p.n.

E-mail:aprzresvnikole@agencija.gov.mk 

 • Marijan Stanojkovski – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 071

Zyrat e disperzuara:
 
 

 

Departamenti për Rajonin Verilindor – Kumanovë
 

U.D. Udhëheqës i Departamentit për Rajonin Verilindor – Kumanovë – Xhabir Ramadani

 

NJP Kumanovë

NJP Kumanovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Bratstvo i edinstvo Nr. 28

E-mail:aprzrckumanovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Xhabir Ramadani – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon:070 409 110
 • Tome Cvetkoviq – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon:070 409 108
 • Frosina Nakovska –Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
 • Neshe Bajrami – Bashkëpunëtor i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – prodhimtari bimore
  Telefon: 071 420 478
 • Muhamed Demiri – Bashkëpunëtor më i ri për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 070 669 613

Zyrat e disperzuara: Pçinja – E mërkurë

 

NJP Kriva Pallankë

NJP Kriva Pallankë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “Shën Joakim Osogovski” nr.175

E-mail:aprzrekrivapalanka@agencija.gov.mk

Të punësuar:

Vlatko Ristovski- Bashkëpunëtor i ri për agroekonomi
Telefon: 070409 027

Zyrat e disperzuara: 
 

NJP Kratovë

NJP Kratovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “ Pavel Shatev” nr.26

E-mail:aprzrekratovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Momçillo Mijallkov – Referent i pavarur për bujqësi
  Telefon: 070 409 116
 • Marica Kovaçevska – Referent i lartë për punë materiale-financiare
  Telefon: 070 409 117

Zyrat e disperzuara: Rankovcë – E premte

 

Departamenti për Rajonin e Lindor – Shtip


 

Udhëheqës i Departamentit për Rajonin e Lindor – Shtip – Lence Runteva

NJP Shtip

NJP Shtip, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Zhelezniçka Nr. 7-a

Telefon: 070 409 036

E-mail:aprzrcstip@agencija.gov.mk

Lence Runteva – U.D. Udhëheqës reparti për regjionin Shtip

Të punësuar:

 • Illço Marollov – Këshilltar për blegtori
  Telefon: 070 409 133
 • Jasminka Koceva – Referent i pavarur për agroekonomi
  Telefon:070 409 018
 • Mite Nikollovski – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon:070 409 019

Zyrat e disperzuara:Leskovica – E enjte (4 orë), Llakavica-E enjte (4 orë)

NJP Probishtip

NJP Probishtip, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Hristijan Todorov – Karposh  Nr.1

E-mail:aprzreprobistip@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Tode Angellov – Këshilltar për vreshtari dhe pemtari
  Telefon: 070 409 063

Zyrat e disperzuara:/

NJP Dellçevë

NJP Dellçevë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “ M:M: Brico” nr.40

Telefon: 070/409-028

E-mail:aprzredelcevo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Stojne Stojanov – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 028
 • Nexhbedin Memedov – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 070 409 056
 • Liljana Strukova – Bashkëpunëtor i lartë  për vreshtari – pemtari
  Telefon: 070 409 031

Zyrat e disperzuara: M. Kamenica- E premte

NJP Vinicë

NJP Vinicë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “ Bel Kamen” nr.13

E-mail:aprzrevinica@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Rozeta Zafirova
  Telefon: 070 409 141
 • Vanço Zahariev – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 053

Zyrat e disperzuara: /

NJP Koçan

NJP Koçan, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Nikolla Karev p.n.

E-mail:aprzrekocani@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Vlladimir Medarski – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi dhe kopshtari
  Telefon: 070409 135
 • Valentin Zahariev – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësi
  Telefon: 070 409 143
 • Tina Petrova – Bashkëpunëtor i ri për blegtori
  Telefon: 070 409 041

Zyrat e disperzuara: Obleshevë – E martë; Zrnovc – E mërkurë

NJP Berovë

NJP Berovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Marshal Tito Nr. 9

E-mail:aprzreberovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Sllavço Litajkovski – Referent i pavarur për blegtori
  Telefon: 070 409 138
 • Gjorgi Teoharov -Këshilltar për bujqësi
  Telefon: 070 409 137
 • Zorka Takovska – Personel teknik – mirëmbajtje e higjienës, përgatitja e kafes dhe korier
  Telefon: 070 409 136

 

Departamenti për Rajonin Juglindor – Strumicë


 

U.D. Udhëheqës i Departamentit për Rajonin Juglindor – Strumicë – Boris Manolev

NJP Strumicë

NJP Strumicë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Leninova p.n.

E-mail: aprzrcstrumica@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Zvezda Riçlieva – Bashkëpunëtor i lartë për kopshtari
 • Telefon: 070 409 131
 • Tankica Gjidallova – Bashkëpunëtor i ri për kopshtari dhe lulishte
  Telefon: 070 409 103
 • Bllazhe Goshev – Referent i pavarur për punë administrative, evidencë dhe dokumentim
  Telefon: 070 409 128

Zyrat e disperzuara: Bosillovë  çdo ditë.

NJP Radovish

NJP Radovish, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: “ Çedo Filipovski” p.n.

E-mail:aprzreradovis@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Aneta Mileva – Bashkëpunëtor i lartë për bujqësidhe zhvillim rural- Agroekonomi
  Telefon:

Zyrat e disperzuara: Konçe – E mërkurë (e para dhe e treta në muaj)

NJP Vallandovë

NJP Vallandovë, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Koço Racin Nr. 6

E-mail:aprrezvalandovo@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Aco Pejovski – Këshilltar për bujqësi dhe zhvillim rural-prodhimtari bimore
  Telefon: 070 409 121
 • Erhan Osmanov  – Referent i ri  për bujqësi dhe zhvillim rural – blegtori
  Telefon: 070 409 130

Zyrat e disperzuara: Josifovë  – E martë, E enjte

NJP Gjevgjeli

NJP Gjevgjeli, Orari i punës: 08:30 – 16:30, E hënë – E premte

Kontakt: Adresa: Industriska Nr. 1

E-mail: aprzregevgelija@agencija.gov.mk

Të punësuar:

 • Boris Manolev – Këshilltar për prodhimtari bimore
 • Telefon:070 409 065

Zyrat e disperzuara: Bogdanc – çdo ditë