Prodhimi i preshit

     Preshi i takon grupit të të mbjellave dyvjeçare. Kultivohet kryesisht për vjeljet në ditët e vjeshtës. Përdoret më së shumti për shkak të vetive të mëdha ushqyese dhe mjekësore. Më së shumti është i pranishëm në rajonin e Komunave Vasilevë-Strumicë, më saktësisht në fshatin Gradoshorci  ku çdo vit zhvillohet edhe manifestimi “Dita e preshit”. Toka dhe kushtet klimatike e bëjnë të mundur kultivimin e tij kështu që prodhohet presh i cilësisë së mirë. Nuk i përket prodhimeve që kërkojnë teknologji të lartë të prodhimit, por prapëseprapë është e këshillueshme që prodhuesit bujqësorë të konsultohen me profesionistët gjatë prodhimit.

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe