Është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Nxitjen të Zhvillimit të Bujqësisë dhe Institutit për Bujqësi në Universitetin “Sh. Kirili dhe Metodi” – Shkup

Është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë për Nxitjen të Zhvillimit të Bujqësisë dhe Institutit për Bujqësi në Universitetin “Sh. Kirili dhe Metodi” – Shkup

Sot, më 22 dhjetor 2021, filloi bashkëpunimi i shkëlqyer ndërmjet Agjencisë për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Institutit për Bujqësi në […]

Intervista/Flet drejtori i ANZHB, Jusufi: Fermeri i kënaqur gjithnjë adresohet tek ne, ky është pikësynimi jonë

Duke pasur parasysh situatën me pandeminë e virusit Covid-19, ne menjëherë u adaptuam dhe morëm hapa për mbrojtjen maksimale të shëndetit si […]

Fisnikërimi i pemëve të egra na f. Makovë

Popullata lokale nga fshati Makovë, në disa vende në zonën e fshatit, në bashkëpunim me autoritetet lokale nga Komuna Novaci dhe këshilltarët […]

Boronicë amerikane me shkurre shumë të lartë

Boronica amerikane me shkurre të lartë është  gjithnjë e më shumë e kërkuar në treg. Tregu botëror është pamjaftueshëm i furnizuar mjaft […]

Aktivitetet e ANZHB-së rreth programeve kombëtare dhe gjendja aktuale në rajonin e Strumicës

Këshilltari Stojan Gligorov nga Reparti rajonal i Strumicës morri pjesë në emisionin televizionit rajonal TV VIS – Strumicë në temën e aktiviteteve […]

Informacion mbi themelimin e Komitetit për bujqësi dhe siguri të ushqimit

Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka sjell vendim të formojë  një Komitet për Bujqësi dhe Siguri të ushqimit kurse me punën e […]

Prodhimi i preshit

Preshi i takon grupit të të mbjellave dyvjeçare. Kultivohet kryesisht për vjeljet në ditët e vjeshtës. Përdoret më së shumti për shkak […]

Faqja Pasuese »