Fisnikërimi i pemëve të egra na f. Makovë

     Popullata lokale nga fshati Makovë, në disa vende në zonën e fshatit, në bashkëpunim me autoritetet lokale nga Komuna Novaci dhe këshilltarët e ANZHB-së më 19 prill 2018 e realizuan fushatën për shartim të rrënjëve të egra të vetë mbira të dardhës – Gorica.

     Fisnikërimi i pemëve të egra ka për qëllim të aktualizojë përdorimin e kësaj metode profesionale, pas së cilës këto bimë të egra do të fillojnë të japin fruta ushqimorë cilësore.

     Sipas vlerësimeve, pemë të tilla të egra në Maqedoni ka mbi dy milionë, kurse nga ata përdoren  vetëm 5 për qind. Në të ardhmen, frutat e ngrënshme të dardhës, munden ti përdorin banorët dhe dashamirët e zonave rurale.

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe