Intervista/Flet drejtori i ANZHB, Jusufi: Fermeri i kënaqur gjithnjë adresohet tek ne, ky është pikësynimi jonë

     Duke pasur parasysh situatën me pandeminë e virusit Covid-19, ne menjëherë u adaptuam dhe morëm hapa për mbrojtjen maksimale të shëndetit si të punonjësve tanë ashtu edhe të klientëve tanë. Ne kemi zvogëluar kontaktin fizik në ambiente të mbyllura, pra në zyra, në minimumin më të nevojshëm. Kjo do të thotë që ne kemi kufizuar vizitat e fermerëve në zyrat tona, dhe kemi filluar të sigurojmë informacion dhe disa nga shërbimet ‘në distancë’ përmes mjeteve digjitale të disponueshme. Kryesisht i vendosim informacionet, ngjarjet, ngjarjet, si dhe këshillat përmes portalit tonë të internetit www.agencija.gov.mk, si dhe në faqen e ANZHB.

     Disa njësi lokale gjithashtu kanë faqen e tyre në Facebook përmes së cilës ata informojnë rregullisht. Kontaktet e drejtpërdrejta të përditshme me fermerët, komunikimi i drejtpërdrejtë, këshilltarët zakonisht e bëjnë me telefon, si dhe përmes mjeteve të komunikimit në rrjetet sociale si Messenger, Viber, WhatsApp, Skype, etj. Fatkeqësisht, puna jonë kryesore dhe  puna në terren dhe vizitat e drejtpërdrejta në fusha, ferma, fermerë dhe të ngjashme. Gjithashtu mbahen në minimum. Sidoqoftë, do të doja të theksoja se ngarkesa e punës nuk është ulur aspak, ne ende kemi vazhduar të ofrojmë të gjitha shërbimet si para pandemisë, veçanërisht kur ka thirrje aktive për masa të mbështetjes financiare.

     Këtë vit ne plotësuam nevojat e fermerëve dhe i ndihmuam ata në aplikimin për tre masa nga njoftimet e publikuara nga Programi i Zhvillimit Rural, të cilat janë prokurimi i deleve dhe dhive, pastaj prokurimi i bletëve mbretëreshë dhe derrave, dhe tani thirrja për prokurimin e korrës të veçantë orizi, veçanërisht aktual në rajonin e Koçanit. Ne gjithashtu i ndihmojmë ata në aplikimin për lehtësira të pagesave direkte, ku vijnë një numër i madh i fermerëve, veçanërisht të moshuarit që nuk kanë njohuri të teknologjisë kompjuterike, nuk dinë dhe nuk mund të aplikojnë në mënyrë elektronike për të ushtruar të drejtën e tyre për subvencione, kështu deklaron mes tjerave në një intervistë për Zelenberza, drejtori i ANZHB, z. Elgafar Jusufi.

     👉 Intervista e plotë me Elgafar Jusufi – Drejtor i ANZhB-së

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe