Fisnikërimi i pemëve të egra na f. Makovë

Popullata lokale nga fshati Makovë, në disa vende në zonën e fshatit, në bashkëpunim me autoritetet lokale nga Komuna Novaci dhe këshilltarët […]

Boronicë amerikane me shkurre shumë të lartë

Boronica amerikane me shkurre të lartë është  gjithnjë e më shumë e kërkuar në treg. Tregu botëror është pamjaftueshëm i furnizuar mjaft […]

Aktivitetet e ANZHB-së rreth programeve kombëtare dhe gjendja aktuale në rajonin e Strumicës

Këshilltari Stojan Gligorov nga Reparti rajonal i Strumicës morri pjesë në emisionin televizionit rajonal TV VIS – Strumicë në temën e aktiviteteve […]

Informacion mbi themelimin e Komitetit për bujqësi dhe siguri të ushqimit

Qeveria e Republikës së Maqedonisë ka sjell vendim të formojë  një Komitet për Bujqësi dhe Siguri të ushqimit kurse me punën e […]

Prodhimi i preshit

Preshi i takon grupit të të mbjellave dyvjeçare. Kultivohet kryesisht për vjeljet në ditët e vjeshtës. Përdoret më së shumti për shkak […]

Bashkëpunimi i shërbimeve këshillëdhënëse midis Maqedonisë dhe Kroacisë

Blegtorët e vegjël nga rajoni i Manastirit do të përdorin metodologjitë kroate për prodhimin e llojeve të veçanta të djathërave për të […]

Kompania “Skopski Leguri” dhe ANZHB kanë kryer me sukses eksperimente në 3 rajone në Maqedoni

Për të studiuar dhe për të përcaktuar efektin pozitiv të përmirësuesit të tokës Teragramin, kompania jonë së bashku me Agjencinë për nxitjen […]

Faqja Pasuese »