Aktivitetet e ANZHB-së rreth programeve kombëtare dhe gjendja aktuale në rajonin e Strumicës

     Këshilltari Stojan Gligorov nga Reparti rajonal i Strumicës morri pjesë në emisionin televizionit rajonal TV VIS – Strumicë në temën e aktiviteteve të ANZHB-së në lidhje me Programet kombëtare dhe çështjet aktuale në rajon.

      

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe