Bashkëpunimi i shërbimeve këshillëdhënëse midis Maqedonisë dhe Kroacisë

Blegtorët e vegjël nga rajoni i Manastirit do të përdorin metodologjitë kroate për prodhimin e llojeve të veçanta të djathërave për të […]

Kompania “Skopski Leguri” dhe ANZHB kanë kryer me sukses eksperimente në 3 rajone në Maqedoni

Për të studiuar dhe për të përcaktuar efektin pozitiv të përmirësuesit të tokës Teragramin, kompania jonë së bashku me Agjencinë për nxitjen […]

Vizitë e përfaqësuesve të Entit Këshillëdhënës Slloven nga qyteti Ptuj

Nga 19 deri më 22 tetor 2017 në vizitë në Republikën e Maqedonisë ishin 40 përfaqësues të Entit Këshillëdhënës Slloven nga qyteti […]

Vizitë në ANZHB nga Ministri i Bujqësisë, Pylltarisë dhe Menaxhimit të Ujërave të Republikës së Maqedonisë

Agjencia për Nxitjen e Zhvillimit të Bujqësisë – ANZHB është e domethënëse dhe e rëndësishme, sepse funksioni i saj kryesor është edukimi […]

Ndihmë bujqve të rinj për fillim me veprimtari bujqësore

Në bazë të nenit 7, alineja  9 e Ligjit mbi themelimin e Agjencisë për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural (“Gazeta […]

SHPALLJE PUBLIKE Nr.01/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin e mjeteve nga Programi IPARD 2014-2020

Agjencia për mbështetjen financiare në bujqësi dhe zhvillimin rural më 24.04.2017 shpall Ftesë publike nr. 02/2017 për dorëzimin e kërkesave për shfrytëzimin […]

« Faqja e MëparshmeFaqja Pasuese »