Tribuna publike të mbajtura në Pellagoni për masën 50-50 – Galeria

     20150703_213113

     20150703_213119

     20150703_213137

     20150703_213146

     20150703_213158

     20150703_213334

     image-1cb8c4edb5a324ac7fa09f3af357caa0d1c35b95dffba0389a99ed1d70a753f8-V

     image-6efad2ea4fdedbaaea984ff8d387a38889d9e63ab6c883ad0c3c74402aefb100-V

     image-07d70a7b35a8130c1b39aa541a48e690b5457cd74f44468e6fa7af8d143711e8-V

     image-8e216e13dff9a30f47d21b8ab4aebadff7cd5dc4d299fdbbab1fd3eafedf1446-V

     image-49b8e7b03cf7d179335400d50ccbc6efc20d42213006491dc70265f5fd58d1f4-V

     image-897ce7dad5ca11b1c75210a3b3aa07c62d01aa724a6df23564beaf33f061ce94-V

     image-3801e608ccfedd36dd1f6bfac6555b2f2d4cd18e510d31002a1575684b444adb-V

     image-50651b9fb881ac896970c880d68168cf80001555fc8c6c789a5c309e3345a172-V

     image-40796501a81d34864ef8c62312273a6d3250b7b1bc85fc63bec9a27f81a7eb6f-V

     image-2168705819e9d1ee88f148076f3b68fbac504cfa23fb7101eedf9ef1754489c7-V

     image-a73639485bd6a1740fc9e857d21c41a49c4654c5e1cd8c67f8ad7fef185b8346-V

     image-bc514f198f39f32549188a4764ab460fd5eb47bf543ddd8b8305073293df841e-V

     image-c870f7c2c73f0cc8613ef0eb0bc35742a825594780f34d8a71aaf9b91d597f1e-V image-f34beda6c34fc9013ffbf30f4203dc7b181d8ec619f8fcb4ae23b5685cc76f15-V

      

     Komento

     Emri*

     E-mail* (never published)

     Faqe