Иднината на производствиото на пиперката на отворено

     Иднината на производствиото на пиперката на отворено, треба да се базира на примената на повисоки агротехнички мерки, кои што впрочем и ги бара современото производство на градинарски култури на отворено. Имено, дури и при понепогодни климатски услови, квалитетот на производството е поголем доколку се применуваат соодветни агротехнички мерки.

     Во изминатиот период извршено е испитување на примена на нов препарат на пазарот,  Зеофит Форте, од страна на советниците при АПРЗ на дел од нивите засадени под пипер на член на задругата ДКК ФУДЗ од с. Кукуречани.

     Ова испитување резултираше со: скратен период на вегетацијата на пиперката, зголемен обем на плодот, зголемен квалитет, избегнување на појавата на трулење на плодот и зголемен принос.

     Коментирај

     Име*

     Е-маил* (never published)

     Страна