Активности

Учество на АПРЗ на средба за “Предизвиците во земјоделството соочено со климатските промени”

Директорот на Агенцијата за подттикнување на развојот на земјоделството Elgafar Jusufi зеде учество на шестата сесија на Работна група 1– Земјоделство и […]

Стручно – Едукативна средба во Кривогаштанско – Крушевскиот Регион

На ден 05.09.2019 год, Советниците од Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството РЕ Крушево, во соработка со здружението ЛАГ АГРО ЛИДЕР, […]

Теренска посета на АПРЗ во с.Лисолај и с.Лопатица

На ден 26.08.2019 година, беше извршена  теренска активност во населените места Лисолај и Лопатица, општина Битола. Теренската активност ја извршија советниците од […]

Зголемување на површините под сончоглед преку договорно производство

Во АПРЗ се одржа работен состанок во врска со веќе започнатата иницијатива за договорно одгледување на сончоглед и зголемување на површините со […]

Агрометеоролошки станици во функција на земјоделците

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството игра важна улога во навременото информирање на земјоделските производители на терен. Денес беше иницирана уште […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 6 (шест) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 32 (триесет и две) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

Информација за намалување на загадувањето на воздухот

Што претставува загадувањето на воздухот? Загадувањето на воздухот може да биде дефинирано како присуство на токсични материи и хемикалии во воздухот, и […]

Јавен Повик бр.10/2018 – Мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка. Право на користење на средства имаат: […]

Производство на расад од пиперка во контролирани услови

Во прилог видео од терен со Стојан Глигоров  во село Банско Струмица.

Следна страница »