Активности

Зголемување на површините под сончоглед преку договорно производство

Во АПРЗ се одржа работен состанок во врска со веќе започнатата иницијатива за договорно одгледување на сончоглед и зголемување на површините со […]

Агрометеоролошки станици во функција на земјоделците

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството игра важна улога во навременото информирање на земјоделските производители на терен. Денес беше иницирана уште […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 6 (шест) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

ЈАВЕН ОГЛАС за вработување на 32 (триесет и две) лицa на определено време

Врз основа на член 22, став (1), алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/2005, 106/2008, 161/2008, […]

Информација за намалување на загадувањето на воздухот

Што претставува загадувањето на воздухот? Загадувањето на воздухот може да биде дефинирано како присуство на токсични материи и хемикалии во воздухот, и […]

Јавен Повик бр.10/2018 – Мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка

Предмет на овој оглас е доделување на финансиска поддршка за мерка 2 Субвенционирање на каматна стапка. Право на користење на средства имаат: […]

Производство на расад од пиперка во контролирани услови

Во прилог видео од терен со Стојан Глигоров  во село Банско Струмица.

ЈАВЕН ПОВИК бр.01/2018 за доставување на барања за користење на средства од ИПАРД Програмата 2014-2020

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој како надлежна институција и договорен орган за спроведување на Инструментот за претпристапна помош […]

20 години Национален советодавен сервис – поддршка на земјоделството и руралниот развој

По повод одбележувањето на 20 годишнината од постоењето на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и 50 години советодавен  јавен сервис, […]

Конференција – Советодавниот сервис – едукативно и информативна поддршка на земјоделството и руралниот развој

  Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството оваа година навршува 20 години од своето формирање и 50 години постоење на јавен […]

Следна страница »